سالنامه رویداد های نجومی سرس در مقابله

سالنامه انقلاب اسلامی ایران کنفرانس سران متفقین در تهران

سالنامه انقلاب اسلامی ایران بازداشت عده زیادی از اعضای فدايیان اسلام

وقایع الایام وفات محی الدین محمد بن سلیمان رومی

سالنامه رسمی سالروزدر گذشت جعفر شهری

نویسنده وپژوهشگر تاریخ اجتماعی تهران محسوب می شود که مجموعه ی بی نظیری از زندگی اجتماعی مردم را پیش روی مخاطبان قرار می دهد . او شاهد صادق زمانه ی خودش بود وبا ویژگی های زبانی اصیل وحفظ کلمات مهجور به نوعی پیشینه ی زبان را با تاریخ مردم وفرهنگ پیوند داد . کتاب « طهران قدیم» و« تاریخ اجتماعی تهران در قرن سیزدهم » 2 اثر برجسته ی جعفر شهری به شمار می رود.

سالنامه رسمی زاد روز داریوش فرهنگ

کارگردان و فیلم نامه نویس وبازیگر با سابقه ی سینما وتلویزیون ایران که بازی در فیلم ومجموعه هایی مانند « سلطان وشبان» « دو فیلم با یک بلیط» « کلاه پهلوی» واخیرا مجموعه ی «گاندو» را در کارنامه خود دارد.