سالنامه رسمی روز نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران وآغاز عملیات مروارید

به مناسبت رشادت ها ودلاور مردی های نیروی دریایی ارتش در دفاع از جزایر و بنادر وسواحل وشهر های کشورمان به ویژه دفاع از آب های نیلگون خلیج فارس در دوران جنگ تحمیلی وبه یاد مقاومت ناوچه ی پیکان در برابر حمله ی دریایی وهوایی ارتش عراق در عملیات مروارید . در همان آغاز جنگ با تایید حضرت امام خمینی (ره) این روز به عنوان روز نیروی دریایی ارتش نام گرفت تا همه ساله حماسه با شکوه دریا دلان این نیرو ویاد شهدای عزیز وگرانقدرشان گرامی داشته شود

وقایع الایام شهادت حضرت فاطمه زهرا علیها السلام

سالنامه رسمی سالروز شهادت محسن فخری زاده

یکی از تاثیر گذارترین دانشمندان تحقیقات علمی پژوهشی وصنعت دفاعی ایران به شمار می رفت که به عنووان رئیس سازمان پژوهش وزارت دفاع نقش بی بدیلی در به سرانجام رساندن طرح های مختلف داشت وبا اقدامات خود توانست توان دفاعی کشور را به تراز قابل قبولی از بازدارندگی برساند. وی در طی عملیاتی تروریستی به شدت مجروح شد وبه درجه ی رفیع شهادت نايل آمد

سالنامه رسمی سالروز درگذشت پرویز حسینی

بازیگر نامدار وشناخته شده وپیشکسوت دوست داشتنی تئاتر وسینما وتلویزیون به شمار می رود که بیشتر به خاطر حضور در سریال های تلوزیونی ونقش های مثبت در میان عموم مردم شناخته می شود بازی تاثیر گذارش در نقش زکریا در مجموعه مریم مقدس ومیثم تمار در مجموعه ی مختارنامه هیچ گاه از یادها نخواهد رفت

سالنامه رسمی سالروز در گذشت حمید مصدق

حقوق دان واز شاعران نو گرای معاصر به شمار می رود که باید او را از ادامه دهندگان مکتب نیما یوشیج دانست . وی ار تاثیر گذارترین شاعران معاصر ایرانی است که توانست با زبانی عامیانه شرایط اجتماعی وسیاسی حاکم بر جامعه . مشکلات ودغدغه های مردم را بیان کند به گونه ای که اندیشه های اجتماعی واحساسات فردی محتوای بیشتر اشعار او را تشکیل می دادند