سالنامه رسمی روز مالیات

وقایع الایام حرکت امام حسین (ع) از مکه بسوی کربلا

تقویم شیعه توطئه ترور امام حسین علیه السلام

در این روز در سال 60 ه به دستور یزید لعین سی نفر از شیاطین بنی امیه از شام برای دستگیری ویا کشتن امام حسین علیه السلام به بهانه حج وارد مکه شدند

تقویم شیعه دعوت عمومی حضرت مسلم علیه السلام در کوفه

در این روز در سال 60 ه روز سه شنبه حضرت مسلم علیه السلام دعوت خود را برای امام حسین علیه السلام در کوفه آشکار کرد واز طرفی کوفیان نفاق خود را نمودار کردند

تقویم شیعه حرکت امام حسین علیه السلام از مکه به عراق

در این روز در سال 60 ه امام حسین علیه السلام از مکه متوجه عراق شدند واین قول مشهور بین محدثین وارباب مقاتل است