تعداد مطالب در آرشیو : 2 مورد یافت شد

suggest-1

از اين آدمهاى چشم تنگ نباش كه تحمل رشد بقيه را ندارند، حواسشان اكثرا به زندگى بقيه است و نميدانند بدخيمى حسادت وجودشان را پر كرده… تنها راه درمان حسادت ديدن سقف آسمان است كه جا براى رشد همه هست؛

suggest-1
شهادت حضرت رقیه     مناسبت های مذهبی

دوشنبه 10 مرداد 1401

عمه زینب خواب دیدم پدرم می آید بار دیگر به برم تاج سرم می آید نور در چشم به خون منتظرم می آید آنکه از دوری او خون جگرم می آید در شب تار ، امید سحرم می آید پدرم نور دو چشمان ترم می آید آن که در ماتم او شعله ورم می آید