کلیدواژه های مرتبط با Backend

مطالب مرتبط با Backend

backend vs frontend تفاوت آنچه در مرورگر خود می بینید با توسعه معماری هسته اصلی سیستم و بهینه سازی پشت صحنه آن.

انجام کاری که در آن تخصص نداریم BackEnd developer when adds margin and padding to button