کلیدواژه های مرتبط با CQL

زبان مورد استفاده در این معماری Cassandra Query Language است. که به صورت مخفف به آن CQL گفته میشود

مطالب مرتبط با CQL

  • سید احمد ایمانی

  • پنجشنبه 30 تير‏ 1401

  • مقالات

  • 182

دیتا مدل کاساندرا ، بخش دوم Replication Factor : به تعداد Node هایی که به عنوان نگهدارنده کپی داده های هر سطر اشاره میکند. کاساندرا یک کپی از هر Row Base را در Row Key ذخیره می کند. این را اصطلاحا Replica می ...

  • سید احمد ایمانی

  • جمعه 24 تير‏ 1401

  • مقالات

  • 271

دیتا مدل کاساندرا ، بخش اول دیتا مدل ساختار دیتابیس و طراحی منطق آن را مشخص میکند. مشخص میکند که اطلاعات چگونه ذخیره میشوند . دسترسی ها به چه صورت هستند و موجودیت ها که اساس مفاهیم در بانک اطلاعات هستند مشخص ...