کلیدواژه های مرتبط با Conceptual

مفهومی، ذهنی، وابسته به اندیش زایی، بینشی، نظری، فرایافتی، تعقلی، عقلانی

مطالب مرتبط با Conceptual

  • سید احمد ایمانی

  • جمعه 24 تير‏ 1401

  • مقالات

  • 165

دیتا مدل کاساندرا ، بخش اول دیتا مدل ساختار دیتابیس و طراحی منطق آن را مشخص میکند. مشخص میکند که اطلاعات چگونه ذخیره میشوند . دسترسی ها به چه صورت هستند و موجودیت ها که اساس مفاهیم در بانک اطلاعات هستند مشخص ...