کلیدواژه های مرتبط با RDBMS

یک‌ سیستم‌ مدیریت‌ بانک اطلاعاتی ( DBMS‌ ) مبتنی‌ بر‌ مدل‌ رابطه‌ ای‌ است. در این سیستم اطلاعات به صورت سطر و ستون ذخیره می شوند. در‌ RDBMS دیتا‌ به‌ صورت‌ تاپل‌ ها‌ ( سطرها ) نمایش‌ داده‌ می‌شود.‌

در یک بانک اطلاعاتی رابطه ای مواردی مانند ( مدیریت حافظه ، مدیریت ورودی و خروجی ، مدیریت قفل ها ، کنترل ترنزکشن ، کنترل توزیع و پخش ، ریکاور کردن لاگ های سیستم ، کنترل پروسس ها ، پردازش کوئری ها ، مدیریت امنیت و دسترسی ها ) توسط RDBMS ها مدیریت می شود.

مطالب مرتبط با RDBMS

  • سید احمد ایمانی

  • جمعه 24 تير‏ 1401

  • مقالات

  • 220

دیتا مدل کاساندرا ، بخش اول دیتا مدل ساختار دیتابیس و طراحی منطق آن را مشخص میکند. مشخص میکند که اطلاعات چگونه ذخیره میشوند . دسترسی ها به چه صورت هستند و موجودیت ها که اساس مفاهیم در بانک اطلاعات هستند مشخص ...

  • سید احمد ایمانی

  • پنجشنبه 23 تير‏ 1401

  • مقالات

  • 188

آشنایی با کلان داده و کاساندرا همانطور که از این نام یا بهتر است بگوییم اصطلاح مشخص است، مبحث کلان داده به حجم عظیمی از دیتا (اطلاعات) اطلاق می‌‌شود که در زمانی کوتاه و با سرعت و دقت بالایی تجزیه و تحلیل می‌‌شود ...