کلیدواژه های مرتبط با Eiffel

Eiffel یک زبان برنامه‌نویسی شیئ‌گرا، چندمنظوره و سریع است . زبان Eiffel از یک IDE تحت‌عنوان EiffelStudio برخوردار است که با خودِ زبان Eiffel نوشته شده و روی پلتفرم‌های مختلفی قابل‌اجرا است.

مطالب مرتبط با Eiffel

  • سید احمد ایمانی

  • شنبه 03 ارديبهشت 1401

  • مقالات

  • 246

آشنایی با بانک های اطلاعاتی تحت وب پایگاه داده یا بانک اطلاعاتی، مجموعه ای منظم و سازمان یافته از اطلاعات ذخیره شده است. این اطلاعات تشکیل شده از سوابق و بایگانی‌های قابل خواندن با ماشین که برای مقاصد مختلف به کار م ...