کلیدواژه های مرتبط با SOAP

Simple object access protocol یک پروتکل دسترسی ساده به شی است. این پروتکل مبتنی بر XML است که به برنامه ها اجازه می دهد اطلاعات را از طریق http تبادل کنند. به زبان ساده می توان گفت که پروتکلی است که برای دسترسی به سرویس های وب استفاده می شود. اطلاعات در SOAP به صورت پیام (Message) و از طریق پروتکل های موجود در اینترنت مانند HTTP منتقل می‏شود.

مطالب مرتبط با SOAP

  • سید احمد ایمانی

  • شنبه 27 فررودين 1401

  • مقالات

  • 276

REST API چیست؟ REST API که با نام RESTful API نیز شناخته می شود ، یک رابط برنامه نویسی کاربردی API یا web API است. REST API با استاندارد های سبک معماری REST مطابقت دارد و امکان تعامل با سرو ...

xml Xml مخفف عبارت eXtensible Markup Language و یک زبان نشانه گذاری است. Xml برای ذخیره و انتقال داده ها طراحی شده است. Xml در اواخر دهه 90 منتشر شد. این برای ارائه آسان برای استفاده و ...