کلیدواژه های مرتبط با Instance

مطالب مرتبط با Instance

  • سید احمد ایمانی

  • شنبه 10 ارديبهشت 1401

  • مقالات

  • 269

آموزش گام به گام نصب SQL Server با توجه به وجود مراحل مختلف و نکات کلیدی در نصب SQL Server ، در این مقاله مرحله به مرحله تمامی جزئیات به صورت تصویری آموزش داده شده است.

  • سید احمد ایمانی

  • جمعه 09 ارديبهشت 1401

  • مقالات

  • 309

صفحه انتخاب ویژگی های SQL Server در این صفحه امکانات موجود به صورت کامل از یکدیگر جدا شده اند. و می توانند به صورت مستقل عملکرد خود را داشته باشند. این امکانات می توانند به تنهایی یا در کنار هم در یک رایانه به کار ...