کلیدواژه های مرتبط با Proxy

پروکسی به سرور واسط بین دو دستگاه در یک شبکه گفته می‌شود. پروکسی یک سرور است که شبیه به یک دروازه یا واسطه بین هر دستگاه و مابقی فضای اینترنت عمل می‌کند. از پروکسی می‌توان برای تغییر آدرس IP و همچنین حفاظت از سایت‌های بزرگ و شناسایی و تایید هویت کاربران Wi-Fi استفاده کرد.

مطالب مرتبط با Proxy چیست ؟

  • سید احمد ایمانی

  • شنبه 03 ارديبهشت 1401

  • مقالات

  • 246

آشنایی با بانک های اطلاعاتی تحت وب پایگاه داده یا بانک اطلاعاتی، مجموعه ای منظم و سازمان یافته از اطلاعات ذخیره شده است. این اطلاعات تشکیل شده از سوابق و بایگانی‌های قابل خواندن با ماشین که برای مقاصد مختلف به کار م ...

  • سید احمد ایمانی

  • جمعه 02 ارديبهشت 1401

  • مقالات

  • 223

پارامترهای مورد استفاده در رشته اتصال رشته اتصال یا Connection String يک سري از جفت‌های نام و مقدار ( name , value ) است که به وسيله سمیکالن از هم جدا شده‌اند و نشان دهنده تنظيماتي براي اتصال به ديتابيس می‌باشند. اين ت ...

دوره آموزشی الگوهای طراحی ( design pattern ) Singleton , Prototype , Factory , Builder , Abstract Factory , Object Pool , Composite , Decorator , Bridge , Flyweight , Proxy , Chain of Responsibility , Strategy , Iterator , M ...