کلیدواژه های مرتبط با WSDL

web services description languages یک زبان بر مبنای XML است که برای تشریح کردن و اعلان نحوه دسترسی به یک وب سرویس به کار می رود . WSDL به معنای زبان تشریح و توضیح وب سرویس ها است. اسناد WSDL به صورت یک فایل XML نوشته شده و توضیحاتی راجع به یک وب سرویس از جمله مکان آن ، نحوه دسترسی ، متدها و توابعی که اجرا خواهد کرد و ... را می دهد .

مطالب مرتبط با WSDL

  • سید احمد ایمانی

  • دوشنبه 30 خرداد 1401

  • مقالات

  • 159

کاربرد XML و JSON در وب سرویس و API از هر دو فرمت JSON و XML میتوان برای دریافت داده از سرور استفاده کرد. این دو فرمت توانایی کار با XMLHttpRequest را دارند و در اکثر زبان های برنامه نویسی مورد استفاده هستند. ساختاری ...

xml Xml مخفف عبارت eXtensible Markup Language و یک زبان نشانه گذاری است. Xml برای ذخیره و انتقال داده ها طراحی شده است. Xml در اواخر دهه 90 منتشر شد. این برای ارائه آسان برای استفاده و ...