کلیدواژه های مرتبط با XSL

Extensible style sheet language برای قالب بندی XML به صفحه، کاغذ و غیره استفاده می شود. یک XSL شامل دستورالعمل‌هایی برای شکل‌دهی به محتویات یک فایل XML است. نتیجه‌ی تبدیل و پیکربندی یک سند XML به وسیله XSL، می‌تواند به صورت یک فایل html یا یک فایل XML دیگر ثبت شود.

مطالب مرتبط با XSL

xml Xml مخفف عبارت eXtensible Markup Language و یک زبان نشانه گذاری است. Xml برای ذخیره و انتقال داده ها طراحی شده است. Xml در اواخر دهه 90 منتشر شد. این برای ارائه آسان برای استفاده و ...