کلیدواژه های مرتبط با RDF

Resource description framework یک زبان مبتنی بر XML برای توصیف منابع وب است. این یک مدل استاندارد برای تبادل داده در وب است. برای توصیف عنوان، نویسنده، محتوا و اطلاعات حق چاپ یک صفحه وب استفاده می شود. به زبان ساده، RDF مدلی است مبتنی بر گراف که از آن به منظور توصیف منابع اینترنتی و نیز چگونگی ارتباط این منابع با یکدیگر استفاده به عمل می‌آید.

مطالب مرتبط با RDF

xml Xml مخفف عبارت eXtensible Markup Language و یک زبان نشانه گذاری است. Xml برای ذخیره و انتقال داده ها طراحی شده است. Xml در اواخر دهه 90 منتشر شد. این برای ارائه آسان برای استفاده و ...