کلیدواژه های مرتبط با XQuery

XML query language این یک زبان مبتنی بر XML است که برای پرس و جو از داده های مبتنی بر XML استفاده می شود. XQuery زبانی است که به برنامه‌نویسان اجازه کوئری زدن روی اطلاعات موجود در یک ساختار xml را می‌دهد. با استفاده از این زبان می‌توانید عناصر (element) و خصوصیات (attribute) آن در ساختار xml را شناسایی کرده و آن‌ها را استخراج نمایید

مطالب مرتبط با XQuery

xml Xml مخفف عبارت eXtensible Markup Language و یک زبان نشانه گذاری است. Xml برای ذخیره و انتقال داده ها طراحی شده است. Xml در اواخر دهه 90 منتشر شد. این برای ارائه آسان برای استفاده و ...