کلیدواژه های مرتبط با Haskell

هسکل یک زبان برنامه نویسی مختص محاسبات نمادین بوده و برای برنامه های کاربردی پردازش لیست طراحی شده است.منطق‌دان بزرگ، Haskell Brooks Curry این زبان برنامه‌ نویسی را ابداع نموده و از آنجایی که کار او به عنوان پایه‌ای برای زبان‌های برنامه نویسی تابعی در منطق ریاضی محسوب می‌شد، نام این زبان را هسکل نهادند.

مطالب مرتبط با Haskell

  • سید احمد ایمانی

  • شنبه 03 ارديبهشت 1401

  • مقالات

  • 264

آشنایی با بانک های اطلاعاتی تحت وب پایگاه داده یا بانک اطلاعاتی، مجموعه ای منظم و سازمان یافته از اطلاعات ذخیره شده است. این اطلاعات تشکیل شده از سوابق و بایگانی‌های قابل خواندن با ماشین که برای مقاصد مختلف به کار م ...