کلیدواژه های مرتبط با Apache Hadoop

مطالب مرتبط با Apache Hadoop

  • سید احمد ایمانی

  • شنبه 03 ارديبهشت 1401

  • مقالات

  • 201

آشنایی با بانک های اطلاعاتی تحت وب پایگاه داده یا بانک اطلاعاتی، مجموعه ای منظم و سازمان یافته از اطلاعات ذخیره شده است. این اطلاعات تشکیل شده از سوابق و بایگانی‌های قابل خواندن با ماشین که برای مقاصد مختلف به کار م ...