کلیدواژه های مرتبط با XPointer

XML pointer language این سیستمی برای آدرس دهی اجزای رسانه اینترنتی مبتنی بر XML است. این اجازه می دهد تا لینک های xlink به بخش های خاص تر در سند XML اشاره کنند. XPointer از عبارات XPath برای جابه‌جایی بین اسناد XML استفاده می‌کند

مطالب مرتبط با XPointer

xml Xml مخفف عبارت eXtensible Markup Language و یک زبان نشانه گذاری است. Xml برای ذخیره و انتقال داده ها طراحی شده است. Xml در اواخر دهه 90 منتشر شد. این برای ارائه آسان برای استفاده و ...