کلیدواژه های مرتبط با Fragmentation

تکه تکه سازی داده ها فرآیندی است که در آن تمامی اجزاء پایگاه داده به زیر جدول ها یا روابط فرعی مختلف تقسیم می شود تا داده ها در سیستم های مختلف ذخیره شوند. قطعات کوچک روابط فرعی یا جدول های فرعی را قطعه می نامند. این قطعات واحدهای داده منطقی نامیده می شوند و در سایت های مختلف ذخیره می شوند. باید مطمئن شد که قطعات به گونه ای هستند که بتوان از آنها برای بازسازی رابطه اصلی استفاده کرد

مطالب مرتبط با Fragmentation

  • سید احمد ایمانی

  • پنجشنبه 23 تير‏ 1401

  • مقالات

  • 194

معرفی آپاچی کاساندرا پایگاه داده توزیع شده آپاچی است که دارای مقیاس‌پذیری بسیار بالایی بوده و برای مدیریت حجم بالایی از داده‌ها همراه با پایداری سرویس مورد استفاده قرار می‌گیرد. یک سیستم ذخیره‌سازی ( پ ...