کلیدواژه های مرتبط با Burp Suite

مطالب مرتبط با Burp Suite

  • سید احمد ایمانی

  • دوشنبه 12 ارديبهشت 1401

  • مقالات

  • 285

Sql Injection چیست ؟ تزریق SQL چیست؟ تزریق SQL که به اختصار ( SQLi ) نامیده میشود یک آسیب‌پذیری امنیتی وب است که به مهاجم اجازه می‌دهد در کوئری هایی که یک برنامه کاربردی در پایگاه داده خود اجرا می‌کند ...