کلیدواژه های مرتبط با SQLi

تزریق SQL که به اختصار ( SQLi ) نامیده میشود یک آسیب‌پذیری امنیتی وب است که به مهاجم اجازه می‌دهد در کوئری هایی که یک برنامه کاربردی در پایگاه داده خود اجرا می‌کند دخالت کند. به طور کلی به مهاجم اجازه می دهد تا داده هایی را مشاهده کند که معمولاً در حالت عادی قادر به بازیابی آنها نیست. این ممکن است شامل داده های متعلق به سایر کاربران یا هر داده دیگری باشد. در بسیاری از موارد، یک مهاجم می‌تواند این داده‌ها را تغییر داده یا حذف کند و باعث ایجاد تغییرات مداوم در محتوا یا رفتار برنامه شود.

مطالب مرتبط با SQLi

  • سید احمد ایمانی

  • دوشنبه 12 ارديبهشت 1401

  • مقالات

  • 285

Sql Injection چیست ؟ تزریق SQL چیست؟ تزریق SQL که به اختصار ( SQLi ) نامیده میشود یک آسیب‌پذیری امنیتی وب است که به مهاجم اجازه می‌دهد در کوئری هایی که یک برنامه کاربردی در پایگاه داده خود اجرا می‌کند ...